O Nás

Autopůjčovna dodávek. Půjčování dodávek Fiat Ducato 2.3 JTD, Renault Trafic a Renault Master. Nejnižší ceny za pronájem a zapůjčení dodávky v okolí (1 400 Kč/den) bez nutností složení vratné kauce.

Nejlevnější

Naše nabídka je nejlevnější v okolí.

Bez kauce

Vozidla pronajímáme bez nutností složení kauce.

Ceník pronájmu dodávky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. Nejsme plátci DPH. Ceník platný k 14.7.2022

1 den (24 hod)

1 400,- Kč (nebo dohoda)

2 dny – 5 dní

1 200,- kč / den

6 dní – 14 dní

1 000,- kč / den

15 dní – 30 dní

800,- Kč / den

déle než 31 dní

cena dohodou

dohodou > 200 km od 15,- Kč / 1 km

Důležité informace

Odpovědi na základní otázky týkající se pronájmu

VELIKOST ÚLOŽNÉHO PROSTORU

Zapůjčené vozidlo patří do kategorie N1, nájemce byl měl tedy být držitelem řidičského oprávnění skupiny ,,B“ tj. na osobní automobil. Objem úložného prostoru v základní verzi je 15 m3, délka úložného prostoru je 3 120 mm, šířka 1 870 mm, výška 2 524 mm. Ve verzi maxi je objem úložného prostoru je 17,5 m3, délka úložného prostoru je 3 700 mm, šířka 1 870 mm, výška 2 522 mm.

VYBAVENÍ VOZIDLA

lékárnička, výstražný trojúhelník, sada nářadí / klíč na kola, sada žárovek, 1x klíč od vozu, plnohodnotná rezerva, 2x výstražná vesta, tažné lano, 2x kurtny. Navigace s možností nastavení upozornění max. rychlosti, autorádio.
Malý technický průkaz, doklad o pojištění odpovědnosti provozu vozidla. Dálniční známka platná na území ČR.
Stav provozních kapalin při předání vozidla v normě, dle doporučení výrobce.
Vozidlo je při předání v řádném technickém stavu, čisté a způsobilé provozu.

CENÍK PRONÁJMU VOZIDLA

1 den – 1 400,- Kč (nebo dohoda – limit do 200 km)
2 dny – 5 dní – 1 200,- Kč/den (limit do 200 km / den)
6 dní – 14 dní – 1 000,- Kč/den (limit do 200 km / den)
15 dní – 30 dní – 800,- Kč/den (limit do 200 km / den)
déle než 31 dní – cena se řeší individuálně
dohodou od 200 km, cena od 15,- Kč / 1 km

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. V ceně pronájmu nejsou zahrnuty náklady na pohonné hmoty. Nájemné se sjednává na dobu určitou. Ceník je platný od 14.7.2022

ZPŮSOB PLATBY A OBSAH PRONÁJMU

Nájemné se platí vždy v hotovosti při podpisu smlouvy, nebo na účet 2601516909/2010 u FIO banky. V případě bankovního převodu, částka za pronájem musí být v čase předání vozidla nájemci již připsaná na účet pronajímatele.
Úplata za nájem obsahuje:
-povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
-dálniční známku platnou na území ČR
Úplata za nájem nezahrnuje:
-náklady na pohonné hmoty
-opravy defektů pneumatik, případné škody způsobené na pneumatikách a discích.

MÍSTO PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

Po dohodě za poplatek přistavíme vozidlo na smluvené místo (Olomouc, Litovel, Uničov, Mohelnice, nebo i jiné místo), možnost zapůjčení vozidla i s řidičem (350 Kč/hod), možnost odvozu starého nábytku, elektrospotřebičů a jiné.

REZERVACE VOZIDLA

Vozidlo je možné si zarezervovat přes FB, mail rezervace@pujcim-dodavku.cz nebo přes telefon +420 797 994 993.
Rezervaci je možné bezplatně zrušit. Kvůli přistavování vozidla na domluvené místo, prosíme však o nahlášení případného zrušení rezervace alespoň 2 hodiny dopředu k datu a času, kdy mělo být vozidlo předáno.

DOKLADY POTŘEBNÉ K SEPSÁNÍ SMLOUVY A K PRONAJMUTÍ VOZIDLA

K sepsání smlouvy je potřeba doklad totožnosti (občanský průkaz či pas) a řidičský průkaz skupiny B.

PRÁVA A POVINNOSTÍ NÁJEMCE

1. Nájemce je povinen užívat vozidlo řádně v souladu s účelem, který byl smluvně dohodnut.
2 .Nájemce je povinen se důkladně seznámit se všemi technickými a provozními předpisy vozidla a tyto dodržovat. Rovněž je povinen dodržovat všechny pokyny pronajímatele.
3. Nájemce je povinen chránit vozidlo před poškozením, ztrátou, krádeží, zničením a to v maximálně možném rozsahu, který lze od něj požadovat.
4. Nájemce není bez písemného souhlasu pronajímatele oprávněn přenechat pronajaté vozidlo k užívání třetí osobě.
5. Nájemce je povinen vozidlo vrátit v sídle pronajímatele, eventuálně na jiném dohodnutém místě, nejpozději do konce stanovené doby zapůjčení a to ve stavu v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
6. Vzniklé poškození, ztrátu nebo zničení vozidla, je nájemce povinen okamžitě ohlásit pronajímateli.V opačném případě je nájemce povinen uhradit neprodleně veškeré škody, které mu vznikly v důsledku porušení povinností nájemcem.
7. Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy a požádat nájemce o neprodlené vrácení vozidla před skončením stanovené doby zapůjčení, jestliže nájemce nepoužívá pronajaté vozidlo řádně, nebo jestliže jej užívá v rozporu s účelem, kterému slouží.
8. V pronajatém vozidle je přísný zákaz kouření!
9. S pronajatým vozidlem je zákaz vycestování do zahraničí!
Prodlení a odpovědnost za škodu
1. Je-li nájemce v prodlení s vrácením pronajatého vozidla, je odpovědný za škodu, která v důsledku tohoto prodlení pronajímateli vznikla. Dále je nájemce povinen zaplatit pronajímateli za každý den prodlení částku ve výši 1 400,- Kč s DPH.
2. Za nadměrné opotřebení pronajatého vozidla v rozporu s technickými a provozními předpisy vozidla, či pokyny pronajímatele, odpovídá nájemce pronajímateli v plném rozsahu poškození.
Smluvní pokuta
1. Pokuty vyměřené nájemci za dopravní přestupky, kterých se dopustil s pronajatým vozidlem a škody vzniklé ztrátou dokladů, klíčů, nářadí s vybavením vozidla jdou vždy na vrub nájemce.
2. Za nadměrné znečištění pronajatého vozidla je příplatek k nájemnému 400,- Kč.
Pojištění
Pronajímatel zabezpečuje osobám oprávněným řídit pronajaté vozidlo pojištění v rozsahu podmínek zákonného pojištění zodpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Za škody způsobené na vozidle zodpovídá pronajímateli nájemce v plném rozsahu. Pronajímatel mlže rovněž požadovat od nájemce náhradu ztráty na nájemném ve výši odpovídající ceně za pronájem a to až do dne, kdy mu bude pronajaté vozidlo nebo jeho náhrada k dispozici.
Zodpovědnost nájemce za škodu způsobenou na vozidle může být omezena jeho spoluúčastí do výše 20 000,- Kč a to pro případ poškození havárií, živelnou pohromou, za škodu způsobenou ztrátou nebo odcizením vozidla, jeho části či jeho poškozením v důsledku krádeže, pokusem o krádež nebo vandalismem. Zodpovědnost nájemce však není možné omezit v případě, kdy k poškození, nehodě, ztrátě či odcizení vozidla dojde v důsledku porušení podmínek smlouvy o pronájmu.
V případě nezaplacení částky za pronájem, bude částka vymáhaná bez odkladu soudní cestou.

Kontakt na nás

Půjčím dodávku
Třebízského 659, Litovel, 784 01

IČO: 622 83 804, DIČ: CZ7310145326
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 31.10.2018, Č.j. ŽÚ /722/2018/De, Živnostenský úřad Uničov